top of page

Om naprapati

Ordet naprapati kommer opprinnelig fra det tjekkiske ordet napravit som betyr å korrigere, samt det greske ordet patos som betyr smerte. Oversatt betyr dermed naprapati å korrigere årsaken til smerte.
Yrket har sin opprinnelse fra USA og oppstod da den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith i 1907 formulerte grunntesene for naprapatien. Smith baserte sine teorier på et helhetssyn der man behandler både muskler, ledd, sener og leddbånd for å få økt bevegelighet og bedre funksjon.


Helhetssyn er et bredere begrep enn bare muskel og skjelett hos oss, også med mennesket i fokus. Hvor du er i livet, med for eksempel stress, livsstil og andre påvirkninger på din helse fysisk som psykisk har en sammenheng.


De seneste årene har kjennskapen til naprapater økt betraktelig, samtidig som antall naprapater også har økt. Dette gjør at det er blitt naturlig å velge naprapati som behandingsform når man blir rammet av ulike muskel- og leddplager.


Naprapati er i dag den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden. Naprapatutdannelsen er et 4-årig heltidsstudie ved Naprapathögskolan (Scandinavian College of Manual Medicine) i Stockholm, University of Science i Kotka (bachelor og master degree) Finland, eller i Chicago USA. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens elevklinikk.


Alle naprapater ved Rygg og Ledd Klinikken er fullverdige medlemmer av Norges Naprapat Forbund.
Naprapater er autorisert helsepersonell i Sverige og Finland. Fra og med mai 2022 er vi også offentlig godkjent helsepersonell i Norge hvor vi nå har fått vår autorisasjon gjennom Helsedirektoratet.

bottom of page